Blue-Grey-White-Tan woven stripe kimono ... one size!
Blue-Grey-White-Tan woven stripe kimono ... one size!

Blue-Grey-White-Tan woven stripe kimono ... one size!

$ 49.00

Blue-grey-white-tan woven stripe kimono