Oyster kimono
Oyster kimono
Oyster kimono
Oyster kimono

Oyster kimono

$ 48.00

Oyster kimono sleeves w/ruffles /duster kimono